Overtuigingen

Je bent principieel en standvastig over bepaalde zaken. Hoe komt dat? En waarom is dat anders dan de principes van een ander?

Vanuit onze jeugd en onze ervaringen krijgen we (opgelegde) overtuigingen mee. In de overdacht van (voor) ouder(s) gaat dit bewust en onbewust. Deze blauwdruk wordt gemaakt in je jonge jaren. In je verdere leven leg je je ervaringen tegen die blauwdruk aan, wat klopt en wat niet? Waar ligt de rand van jouw grens?

En wat is jouw wereldbeeld, wat geloof je over jezelf? Dit noemen we overtuigingen. 

Het geeft weer wat jouw waarheid is en jouw principes. Gezegdes, uitspraken, handelingen, ervaringen, alles samen in die blauwdruk van een overtuiging die voelt (vaak) als logisch en is wat je kent.

Soms is het ondersteund om die blauwdruk nog eens nader te bezien. Is de overtuiging nog zo helpend op dit moment of staat het in de weg en past het niet bij je ware zelf?

Persoonlijke overtuigingen zitten diep verankert. Het is mogelijk dat anker te herkaderen m.b.v. van een coach. Kijkend naar wat je nu weet, met de kennis en ervaring die je nu hebt, en de wil van nu, wat zou er dan zijn?

Vanuit daar zou je je moraal wellicht kunnen verplaatsen en wordt een oude overtuiging ingeruild voor een nieuwe: een overtuiging die je beter past en je meer helpt dan de oude.

Je bepaalt tenslotte zelf hoe je de wereld ziet. 

IMG_4988.jpg

be Brave.

Beginnen met chatten
Wat wil je vragen?
Elvira:
Hi! Wat wil je weten?